Banka Borçlarından Dolayı Maaşa Haciz Gelir Mi?

Birçok durumda bireyler, bankaların hazırlamakta ve müşterilerine sunmakta olduğu finansman araçlarından faydalanmaktadırlar. Gerek konut kredisi, taşıt kredisi ya da ihtiyaç kredisi olsun, gerek kredi kartları olsun finansal tüketiciler, bankalara ve benzeri finansal kuruluşlara borçlanabilmektedirler. Borçlanmalar ile birlikte elde edilen finansal rahatlama, ele geçen nakdin harcanması ile anlık bir rahatlama yaşansa bile vadesi gelen borçların da bir taraftan ödenmesi gerekmektedir.

Vadesi gelen borçların düzenli bir şekilde ödenmesi, zamanında ve olması gereken tutarlarda borçlanılan bankaya geri yatırılması gerekir. Kredi ya da kredi kartı borçluları, gerektiği gibi ödemelerini gerçekleştirmedikleri zaman bankalar çeşitli yaptırımları uygulama yoluna gidecektir. Bankanın kişilere tanıdığı süre içerisinde borçlarının asgari ödeme tutarını dahi ödeyemeyen kişilere karşı yasal işlemler başlatılacak ve borçlu olan kişilerden borçlu olduğu para, bir şekilde tahsil edilecektir. Yasaların izin verdiği ölçüde cebir kullanacak olan bankalar, kişilerin mal varlığı; taşınmazları, tarla, daire ya da dükkan, değerli eşyaları, taşıtları ve maaşları üzerine haciz işlemi başlatabilecektir. Yazının devamında, bankanın ne gibi değerlere haciz başlatabildiği, maaşa haciz işlemi başlatıp başlatamadığı konusunda bilgi aktarılacaktır.

Borçlar Ne Kadar Süre Ödenmezse Haciz Uygulanır?

Gerek kredi kartı alırken gerekse çeşitli kredileri kullanırken banka ile kullanım ve geri ödeme şartlarının belirtilmiş olduğu bir sözleşme imzalanmaktadır. İmzalanan bu sözleşmede kişilerin borçlarını ne süreler içerisinde geri ödeyecek oldukları de belirtilmektedir. Bu şartlar içerisinde ödemelerini yerine getirmeyen kişiler ile banka ilişkileri kötüye gitmeye başlar. Birbirinin devamında gelen 2 ay boyunca geri ödemelerini yapmayan kişilere bankalar, ödemelerini yerine getirmesi için 30 gün daha tanır ve bu süre içerisinde ödemesini yerine getirmesini ister. Bu sürenin sonunda, yani 90 günlük bir sürecin sonunda kişilerin borçlarının ödenmemesi halinde banka sorunu banka avukatları ile çözmeyi dener.

Süreç banka avukatına geçtikten sonra avukat ile sorunu çözme yoluna gidilebilmektedir. Avukatlar genellikle toplam borcun ilk taksitinin peşin olarak ödenmesini ve geri kalan borcun da 4 taksitte geri ödenmesini talep edeceklerdir. Düzenleme gereği yapabilecek oldukları teklif bu şekildedir.

90 günün sonunda ödemelerini yerine getirmeyen kişiler banka avukatına verilir ve icra daireleri aracılığıyla borç takibi işlemi başlatılır. Yasal takip işleminin başlatılması ile birlikte kişilerin sahip oldukları mallara icra gerçekleştirilebilmektedir. İcra takibinin başlaması ile birlikte borçlu olan kişilere 7 gün boyunca borçlarına itiraz etmeleri ve mal beyanında bulunmaları için süre tanınır.

7 gün içerisinde kişiler borca itiraz edebilirler ve banka, itiraz iptali davasında bulunabilir. Davayı bankanın kazanması durumunda işlemler kaldığı yerden devam eder. 7 gün içerisinde herhangi bir itiraz kazanılmaz ya da itiraz iptali davası banka tarafından kazanılırsa ödeme emri kesinlik kazanır.

Ödeme emrinin kesinlik kazanması ile birlikte haciz işlemlerine başlanır ve kişilerin ikamet etmekte oldukları eve, sahip oldukları taşınmazlara ya da taşıtlara haciz işlemi uygulanabilir. Bankalar, kişilerin sahip olduğu taşınmazlara, evlerine ya da maaşlarına haciz işlemi talep edebileceklerdir.

Maaşa haciz işlemi uygulanması, bankaların daha kolayına gelecektir çünkü daha kesin çözüm sunmaktadır. Bankanın hangi kıymetlere haciz işlemi başlatılmasını istediğine göre icra dairesi, borçlu kişilerin maaşına ya da sahip olduğu eşyalara haciz işlemi başlatacaktır.

Maaşa Ve Banka Hesaplarına Haciz Koyulması

Borcunu ödemeyen kişilere belirli bir süre tanındı ve bu süre zarfında borcunu ödeyemeyen borçlular, banka avukatları aracılığıyla icra dairelerine verildi. Borç itirazında bulunulmadı ya da itiraz iptal davası banka tarafından kazanıldı. Bu aşamalardan sonra banka, avukatları aracılığıyla icra yollarına girecektir. Banka avukatının talebi üzerine kişilerin banka hesapları ve maaşı üzerine haciz işlemi uygulanmaya başlandı.

Kişilerin bankalardaki hesaplarına bloke uygulanabilmektedir. Kişilerin maaş hesapları dışında kalan bütün hesaplarına, borcunun karşılığı olarak bloke uygulanabilirken maaş hesaplarının tamamına bloke uygulanamaz. Kanunen, kişilerin hayatta kalmaları için ihtiyaç duydukları paraları sağladıkları gelirlerine ihtiyaçları vardır ve bu gelirin hepsine, borcu karşılığı olsa bile el konulamaz.

Maaş hesaplarına bloke konulamazken icra daireleri, kişilerin işverenlerine bir bildirimde bulunarak maaşlarının aylık olarak dörtte birine el konulması ve bunu icra dosyasına aktarılması konusunda bildirir. İşveren kimseler, çalışanlarının maaşlarının 4’ te 1’i kadarını aylık olarak borçları karşılamak için icra dosyasına yatırır.

Evli olan çiftlerde karşılaşılan bir sorun da borçlu olan eşin borcundan dolayı çiftlerden diğerinin maaşına da icra uygulanıp uygulanamayacağıdır. Burada önemli olan unsur, borçlanmanın evlilik süreci içerisinde mi yapılmış olduğudur. Evlenmeden önce alınan borçlardan dolayı çiftlerden diğerinin hesabına da bloke ya da icra uygulanmaz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.