Asgari Ücretle Çalışan Kişinin Kredi Notu Ne Olur?

Kredi kayıt bürosunun bankalardan gelen, banka müşterilerinin ödeme alışkanlıkları ile ilgili olan verileri inceleyen ve değerlendiren platformu Findeks, finansal hayatta aktif olarak bulunan herkesin bir kredi notu sahibi olmasını sağlamaktadır. Kişilerin kredi notları, onların finansal anlamdaki güvenilirlik derecelerini göstermektedir. Herhangi bir bankaya kredi ya da kredi kartı başvurusunda bulunan kişiler banka tarafından öncelikle kredi notu değerlendirmesine alınırlar. Ön değerlendirme olarak yalnızca kredi notlarının elverişli olup olmadığına bakılır ve onay verilirse, kişilerin gelirleri, mevcut borçluluk durumları ile ilgili diğer değişkenlere bakılır.

Türkiye’ de bilindiği üzere milyonlarca asgari ücretli bulunmaktadır ve bu kişilerin büyük çoğunluğu, kredi kartı ya da kredi şeklinde bankalardan çeşitli hizmetler almaktadırlar. Asgari ücretli kişilerin kredi kullanıp kullanamayacak oldukları, ne kadar kredi kullanabilecekleri ya da kredi notlarının ne olacağı gibi birçok soru sorulmaktadır. Yazının devamında, bu soruların cevapları açıklanacaktır.

Asgari Ücretli Kişiler Kredi Çekebilir Mi?

Bankalara kredi başvurusunda bulunan kişiler banka tarafından, yeterli gelirleri olup olmadığı, kredi notu ve mevcut borçluluk oranları gibi nitelikleri bakımından değerlendirmeye alınırlar. Bankaya kredi başvurusunda bulunurken banka tarafından kişilerin maaş bordroları istenir ve kredi kullanacak olan kişilerin bu belgeleri bankaya sunması gerekir. Asgari ücretin 1600 TL üzerinden hesaplanması durumunda kişilerin başvurduğu kredinin onay alması, kredinin vadesine ve miktarına bağlı olmaktadır.

Kullanılacak olan kredinin vadesi ile mevcut borçluluğun toplamı, kişilerin aylık gelirlerinin yarısını geçmemelidir aksi halde yapılan kredi başvurusu reddedilecektir. Yapılan ve bir bankadan onay almayan başvurunun diğer bankalara da tekrardan iletilmesi ve onay alınmaması, asgari ücretli kişilerin kredi notunu düşürecektir.

Kullanılacak olan ihtiyaç kredisinin ya da konut kredisinin hem vadesi hem de miktarı, kredinin onay almasında ya da almamasında önemli etkilere sahiptir. Yüksek miktarda ve düşük vadelerde kredi başvurusunda bulunan asgari ücretli kişiler, aylık gelirlerinin yarısından fazla borcun altına girecek oldukları için banka tarafından onay verilmeyecek ve asgari ücretli kişilerin kredi notu düşecektir. Yani, kredi başvurusunda bulunan asgari ücretli kişilerin kredinin tutarı ve vadesi konusunda son derece ince hesaplamalar yapmaları ya da mümkün olması halinde bir muhasebeciden yardım almaları mantıklı olacaktır.

Asgari Ücretli Kişilerin Kredi Notu Nasıl Belirlenir?

Kredi notunun finansal dünyada iz bırakan herkesin kolay değerlendirilebilmesi için oluşturulmuş bir parametre olduğu ve bankalara, başvuruda bulunan kişileri kolay bir şekilde analiz etmelerini sağladığı bilinmektedir.

Asgari ücretli kişilerin kredi notunun nasıl oluşturulacak olduğu konusunda da şu şekilde bir açıklama yapmak gerekecektir. Kredi notu, borçlarını düzenli şekilde ödeyen, kredi ya da kredi kartı gibi finansman araçlarını düzenli şekilde kullanan ve zamanı gelince gereken tutarları bankaya ya da diğer finansal kuruluşlara gerektiği gibi ödeyen kişiler için sorun olmayacaktır ve bu kişilerin kredi notu iyi durumda olacaktır. Yani bir asgari ücretli kişinin kredi kartı kullandığını düşünün ve her ay bu kredi kartını limitini tam doldurmadan aktif şekilde kullandığını varsayın. Hesap kesim tarihinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken dönem borcunu eksiksiz şekilde ödeyen, faturalarını gecikmeden ödeyen kişilerin kredi notu iyi durumda olacaktır.

Kredi notu; yaptığı düzenli işlemelerden dolayı iyi durumda olan asgari ücretli kişilerin kredi notu yüksek kalacaktır. Asgari ücretli kişilerin kredi notunun hesaplanmasında, diğer gelir gruplarında yapılandan farklı herhangi bir hesaplama yapılmamaktadır. Kredi notunun hesaplamasında esas alınan durum, kişilerin borçlandıkları zaman borçlarını düzenli ödeyip ödemedikleridir.

Borçlarına sadık olan; kredi ve kredi kartı borçlarını zamanında ve ödenmesi gereken tutarlarda ödeyen asgari ücretli kişiler yüksek kredi notlarına sahip olacaklardır. Bu kişilerin aynı zamanda dükkan kirası, daire kirası ya da araba kirası gibi düzenli ve belgeleyebildikleri gelirleri olması halinde, bankadan alabilecek oldukları hizmetlerin limiti de yükselecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.